اخبار و تازه ها

وبينار
وبينار "کاربری زمین و توسعه پایدار شهری"

انجمن علمی شهرسازی با همکاری قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری و معاونت فرهنگی دانشگاه كردستان برگزار میكند: وبينار "کاربری زمین و توسعه پایدار شهری"

انتشار کتاب جدید دکتر کیومرث حبیبی
انتشار کتاب جدید دکتر کیومرث حبیبی

کتاب «شهرسازی در مدار پیاده راهوری» تالیف مشترک دکتر مصطفی بهزادفر و دکتر کیومرث حبیبی از سوی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شد.

برگزیده شدن کتاب دکتر مظفر صرافی به عنوان کتاب سال
برگزیده شدن کتاب دکتر مظفر صرافی به عنوان کتاب سال

کتاب دکتر مظفر صرافی، استاد شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای موسس قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با عنوان «جستجوی پایداری دردامگه ناپایداری زمین کاوش رهیافتهای مواجهه با تغییرآب وهوا در توسعه شهری» به عنوان کتاب برگزیده معرفی شد.

جلسه مجازی قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری و دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان و دانشگاه کراچی پاکستان
جلسه مجازی قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری و دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان و دانشگاه کراچی پاکستان

با هماهنگی قبلی جلسه مجازی قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری و دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان و دانشگاه کراچی پاکستان (NED Universiry of Engineering and Technology) دهم بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.