نشست هفتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

چهارشنبه, 07 اردیبهشت 1401
نشست هفتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه سیتی لندن، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه کردستان برگزار می نماید: نشست هفتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری


قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه سیتی لندن، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه کردستان برگزار می نماید:

نشست هفتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری با موضوع: 

موسیقی و جاری شدن خلاقیت در شهر:

بازخوانی نقش طراحی شهری در تحقق اهداف شهر خلاق موسیقی

  • زمان برگزاری :

 چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1401
 ساعت 20 الی  21:30 

  • راهبر نشست:

کسری کتاب اللهی

دانشجوی مقطع دکتری تخصصی شهرسازی و مدرس دانشکده های هنر و معماری و کشاورزی دانشگاه کردستان

موضوع سخنرانی:

مروری بر دو دهه تجربه شهرهای خلاق موسیقی در اروپا

 

  • سخنرانان:

لادن نوشین

استاد گروه موسیقی دانشگاه سیتی لندن

موضوع سخنرانی:

جستاری بر پروژه تهران سونیک

احسان رنجبر

استادیار گروه طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

موضوع سخنرانی:

افق های پیش روی شهر ایرانی در شبکه شهرهای خلاق موسیقی

سرکوت نجفی

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج

موضوع سخنرانی:

مروری بر عملکرد دبیرخانه شهر خلاق موسیقی در شهرداری سنندج

شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است

 لینک شرکت در وبینار

https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall3

در صورت تمایل به دریافت گواهی حضور در وبینار می بایست تا ساعت 24 روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 از طریق لینک مربوط به ثبت نام در آدرس زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

https://ceuru.uok.ac.ir/fa/events-and-activities/seminar-and-conference/a-series-of-urban-regeneration-and-upgrading-center-meetings-07/register