دگرسازی بینش و کنش برای فقرزدایی و پایداری اجتماعات شهری

دگرسازی بینش و کنش برای فقرزدایی و پایداری اجتماعات شهریاخبار و تازه ها

نشست هفتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری
نشست هفتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه سیتی لندن، دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه کردستان برگزار می نماید: نشست هفتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری


تجارب بازآفرینی و بهسازی شهری

قطب علمی آمادگی دارد تجارب خوب و پروژه های تاثیرگذار ملی را معرفی نماید
(تجارب خود را به آدرس ایمیل ceuru@uok.ac.ir ارسال فرمایید، پس از ارزیابی کمیته علمی قطب و کسب امتیاز لازم در سایت درج خواهد شد)