درباره ما

قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه کردستان، شهید بهشتی، تربیت مدرس و علامه طباطبایی با هدف گسترش زمینه های علمی و رویکردی فراگیر و کارآمد در بازآفرینی و بهسازی بافت­های شهری کشور با تاکید بر کاهش فقر و توانمندسازی سکونتگاه‌های تهیدستان شهری برپا شده است. این قطب در اسفند ماه 1397 با سه هدف کلان زیر شکل گرفت و شروع به کار نموده است:

  1. نظریه‌پردازی در راستای سیاست‌گذاری و تعیین رویکرد رسمی دولت در ارتباط با بازآفرینی و بهسازی
  2. تدوین شیوه‌های اجرایی کردن اهداف کلان کشور در ارتباط با کاهش فقر و بهسازی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری
  3. ظرفیت‌سازی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در راه بهبود محیط شهری و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت ناکارآمد مرکز شهر

قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری آماده پذیرش نظرات، ایده ها و پیشنهادهای علمی و تخصصی در زمینه های مرتبط است، از این رو از افراد، نهادها و سازمان ها درخواست می شود نظرات سازنده خود را به ایمیل ceuru@uok.ac.ir ارسال نمایند.