نشست هشتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

سه شنبه, 08 شهریور 1401
نشست هشتم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری برگزار می نماید: نشست هشتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری


قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری برگزار می نماید:

نشست هشتم از سلسله نشست های قطب بازآفرینی و بهسازی شهری با موضوع

شهر و شهرسازی ایران در گستره مدرنیت:

گذشته، اکنون، آینده

  • زمان برگزاری :

 یکشنبه 20 شهریور ماه 1401
 ساعت 20 الی  21:30  به وقت ایران

۸:۳۰ صبح به وقت غرب امریکا و کانادا

  • سخنران اصلی:

دکتر علی کیافر

معمار، شهرساز، پژوهشگر، استاد دانشگاه کالیفرنیا

  • با همراهی:

کسری کتاب اللهی

شهرساز، طراحِ شهر و مدرس دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان

شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است

 لینک شرکت در وبینار

https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall3

در صورت تمایل به دریافت گواهی حضور در وبینار می بایست تا ساعت 24 روز شنبه 19 شهریور ماه 1401 از طریق لینک مربوط به ثبت نام در آدرس زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

https://ceuru.uok.ac.ir/fa/events-and-activities/seminar-and-conference/a-series-of-urban-regeneration-and-upgrading-center-meetings-08/register