سلسله وبینارهای نواحی نوآوری شهری و برنامه های توسعه شهری

یکشنبه, 17 اسفند 1399
سلسله وبینارهای نواحی نوآوری شهری و برنامه های توسعه شهری

پارک علم و فناوری مدرس و شرکت سافن با همکاری کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران برگزار میکنند: سلسله وبینارهای نواحی نوآوری شهری و برنامه های توسعه شهری : الزامات و چالش ها


پارک علم و فناوری مدرس و شرکت سافن با همکاری کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران برگزار میکنند:

سلسله وبینارهای نواحی نوآوری شهری و برنامه های توسعه شهری : الزامات و چالش ها

  • دبیر نشست:

 دکتر مجتبی رفیعیان 
رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

  • سخنرانان:

دکتر زهرا نژاد بهرام 
عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران

دکتر سید سروش قاضی نوری 
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر غلامرضا کاظمیان 
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

زمان برگزاری:
 سه شنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ 
لینک پخش زنده:

https://eseminar.tv/wb24039

شرکت برای عموم در این وبینار آزاد است
 

#مجتبی رفیعیان #غلامرضا کاظمیان #نوآوری شهری #توسعه شهری