امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری تهران و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

دوشنبه, 31 خرداد 1400
امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری تهران و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری تهران (معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا های شهرداری تهران ) و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری


برای گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی و ایجاد زمینه همکاری متقابل بین شهرداری تهران و قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری، تفاهم نامه ای امضا شد. تبادل نظر و همکاری در پژوهش های کاربردی، شناسایی، ثبت و مستند سازی پروژه ها و تجارب، نظارت علمی بر پژوهش ها و مطالعات کاربردی، مشارکت در زمینه برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و کارگاه های تخصصی، برنامه ریزی محتوایی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی از اهداف این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه به امضای دکتر حامد مظاهریان، معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا های شهرداری تهران  و دکتر کیومرث ایراندوست، مدیر محترم قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری رسید.


تلگرام قطب:
t.me/ceuru2020


اینستاگرام قطب:
@ceuru2020

#شهرداری تهران #معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا های شهرداری تهران #دکتر حامد مظاهریان #دکتر کیومرث ایراندوست