انتشار کتاب جدید دکتر کیومرث حبیبی

چهارشنبه, 06 اسفند 1399
انتشار کتاب جدید دکتر کیومرث حبیبی

کتاب «شهرسازی در مدار پیاده راهوری» تالیف مشترک دکتر مصطفی بهزادفر و دکتر کیومرث حبیبی از سوی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شد.


کتاب «شهرسازی در مدار پیاده راهوری» تالیف دکتر مصطفی بهزادفر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و دکتر کیومرث حبیبی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان و عضو شورای موسس قطب علمی بازآفرینی وبهسازی شهری از سوی انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شد. این کتاب با نگرشی نو به بحث مکان سازی در مدار پیاده راهواری پرداخته و از این منظر به سامانه ای از سازندگی مکان نظر دارد که پیاده راهواری میزان و معیار پایه ای آن بوده و به طور عام، نه تنها انضباطهایی چون معماری، معماری داخلی، – شهرسازی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی منظر، معماری منظر، برنامه ریزی محیطی، طراحی محیطی، مهندسی عمران و جغرافیا، بلکه دانش های دیگری چون روانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، ریاضیات و آمار را برای رسیدن به اهداف و آرمان و مأموریت خود به کار می گیرد.


انتشار این اثر ارزنده را به همکاران، دکتر بهزادفر و دکتر حبیبی تبریک عرض میکنیم.


قطب علمی بازآفرینی وبهسازی شهری