نشست چهارم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

یکشنبه, 05 اردیبهشت 1400
نشست چهارم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

نشست چهارم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با عنوان "اسکان رسمی / غیر رسمی یک بازخوانی ریشه‌نگرانه" روز چهارشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه 1400 ساعت 21 الی 23 برگزار خواهد شد.


نشست چهارم از سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با عنوان "اسکان رسمی / غیر رسمی
یک بازخوانی ریشه‌نگرانه" روز چهارشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه 1400 ساعت 21 الی 23 برگزار خواهد شد.

راهبر نشست: مظفر صرافی 
استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

سخنران: محمدجواد نوری 
پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی: 
 « غیررسمی بودگی فرادستان»

️اعضای پنل جمع بندی :  حلقه نواندیشی ریشه نگر «حنر» :

تکتم آشنایی - پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه های علم وصنعت و ارسموس هلند
 بهمن احمدی -  دانش‌آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
 سارا احمدی  -  دانش‌آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران
 ابراهیم زرگری مرندی -  دانش‌آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
 آیدا کیانفر -  پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
 ناصر نجاتی  -  پژوهشگر دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

 

شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است

لینک شرکت در وبینار:

https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall3

با ما در شبکه های اجتماعی قطب همراه باشید

تلگرام قطب: t.me/ceuru2020

اینستاگرام قطب:  ceuru2020@

 

#نشست چهارم #سلسله نشست های قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری #اسکان رسمی / غیر رسمی