نشست بین المللی قطب علمی بازآفرینی وبهسازی شهری

یکشنبه, 24 اسفند 1399
نشست بین المللی قطب علمی بازآفرینی وبهسازی شهری

نشست بین المللی بررسی سکونتگاه های غیر رسمی ایران و پاکستان :مطالعه موردی تهران و کراچی


قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با همکاری دانشگاه NED کراچی پاکستان برگزار می نماید:

نشست بین المللی
بررسی سکونتگاه های غیر رسمی ایران و پاکستان :مطالعه موردی تهران و کراچی

  • دبیران نشست:

Dr.Noman Ahmeh 
استاد و مدیر گروه معماری و برنامه ریزی دانشگاه NED کراچی پاکستان

دکتر مظفر صرافی 
استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی

  • ️ سخنرانان:

Dr.Saeed Ud Din Ahmed 
استاد گروه معماری و برنامه ریزی دانشگاه NED پاکستان

Mr. Mansoor Raza 
استاد گروه معماری و برنامه ریزی دانشگاه NED پاکستان

دکتر پویا علاالدینی 
دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر سارا احمدی 
دانش آموخته دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران

زمان برگزاری:
 چهار شنبه ۲۷ اسفند ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰

جهت شرکت در وبینار کلیک کنید:

https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall3